ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์กลางเอกสาร

หน้าแรก
หมวดหมู่เอกสาร
ชุมชนคนเทศบาล
ศูนย์กลางเอกสาร
ค้นหา
  
หน้าแรก > ศูนย์กลางเอกสาร > เอกสาร > หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0808.3_ว1291 31ตค2546 เรื่องซ้อมตั้งงบประมาณสมทบเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ  

เอกสาร: หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0808.3_ว1291 31ตค2546 เรื่องซ้อมตั้งงบประมาณสมทบเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ

ประวัติรุ่นประวัติรุ่น

ชื่อ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0808.3_ว1291 31ตค2546 เรื่องซ้อมตั้งงบประมาณสมทบเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ 

ชื่อเรื่อง

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3_ว 1291 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณสมทบเบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

คำนำ / ข้อสรุป

 

ชื่อผู้นำเข้า / ผู้เชียวชาญ

 

เนื้อหาตัวอย่าง

 

วันหมดอายุของเอกสาร

 

คะแนนความนิยม

0% 

คำสำคัญในการสืบค้น

 

หมวดหมู่อื่นๆ

 

ชื่อหมวดหมู่เอกสาร

งานด้านงบประมาณ;

นำเข้าโดย

 

วันที่นำเข้า

 

กำหนดการวันที่เริ่ม

 

กำหนดการวันที่สิ้นสุด

 
ชนิดเนื้อหา: เอกสาร
รุ่น: 1.1 
สร้าง เมื่อ 12/9/2551 10:26  โดย บัญชีระบบ 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 20/4/2553 16:40  โดย บัญชีระบบ