ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์กลางเอกสาร

หน้าแรก
หมวดหมู่เอกสาร
ชุมชนคนเทศบาล
ศูนย์กลางเอกสาร
ค้นหา
  
หน้าแรก > ศูนย์กลางเอกสาร > เอกสาร > หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่มท0808.2_ว 1739 28ตค2547 เรื่องซ้อมตั้งงบรายจ่ายขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  

เอกสาร: หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่มท0808.2_ว 1739 28ตค2547 เรื่องซ้อมตั้งงบรายจ่ายขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประวัติรุ่นประวัติรุ่น

ชื่อ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่มท0808.2_ว 1739 28ตค2547 เรื่องซ้อมตั้งงบรายจ่ายขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชื่อเรื่อง

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่สนมาก ที่ มท 0808.2_ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่องซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำนำ / ข้อสรุป

 

ชื่อผู้นำเข้า / ผู้เชียวชาญ

 

เนื้อหาตัวอย่าง

 

วันหมดอายุของเอกสาร

 

คะแนนความนิยม

0% 

คำสำคัญในการสืบค้น

 

หมวดหมู่อื่นๆ

 

ชื่อหมวดหมู่เอกสาร

งานด้านงบประมาณ;

นำเข้าโดย

 

วันที่นำเข้า

 

กำหนดการวันที่เริ่ม

 

กำหนดการวันที่สิ้นสุด

 
ชนิดเนื้อหา: เอกสาร
รุ่น: 1.1 
สร้าง เมื่อ 12/9/2551 10:26  โดย บัญชีระบบ 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 20/4/2553 16:40  โดย บัญชีระบบ