ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์กลางเอกสาร

หน้าแรก
หมวดหมู่เอกสาร
ชุมชนคนเทศบาล
ศูนย์กลางเอกสาร
ค้นหา
  
หน้าแรก > ศูนย์กลางเอกสาร > เอกสาร > หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4_ว 1452 วันที่ 27 พ.ค. 2541 เรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

เอกสาร: หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4_ว 1452 วันที่ 27 พ.ค. 2541 เรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ประวัติรุ่นประวัติรุ่น

ชื่อ

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4_ว 1452 วันที่ 27 พ.ค. 2541 เรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

ชื่อเรื่อง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4_ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

คำนำ / ข้อสรุป

 

ชื่อผู้นำเข้า / ผู้เชียวชาญ

 

เนื้อหาตัวอย่าง

 

วันหมดอายุของเอกสาร

 

คะแนนความนิยม

0% 

คำสำคัญในการสืบค้น

 

หมวดหมู่อื่นๆ

 

ชื่อหมวดหมู่เอกสาร

งานด้านรายจ่ายและระบบบัญชี;ตามงบประมาณ;อื่นๆ;

นำเข้าโดย

 

วันที่นำเข้า

 

กำหนดการวันที่เริ่ม

 

กำหนดการวันที่สิ้นสุด

 
ชนิดเนื้อหา: เอกสาร
รุ่น: 1.1 
สร้าง เมื่อ 12/9/2551 10:26  โดย บัญชีระบบ 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 20/4/2553 16:40  โดย บัญชีระบบ